Ti si Jeb. I. Vetar

Odgovori na 4 pitanja
i saznaj koji si znak u Hoolooskopu
KOJI SI ITip?